Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında değişiklik yapıldı

Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında değişiklik yapıldı

Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında  değişiklik yapıldı

Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında  değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarında açık öğretim, tüm sınav faaliyetleri ve açık öğretim altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen benzeri faaliyetler karşılığında elde edilen gelirden kanuni kesintiler düşüldükten sonra geri kalan tutarın en fazla yüzde beşi ek ödeme olarak dağıtılabilecek. Dağıtılacak bu miktar hizmet karşılığı olarak; hizmetin gerçekleşme oranına göre, aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına gelir getirici faaliyetleri karşılığı ödenecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN

YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“ Açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarında açık öğretim, tüm sınav faaliyetleri ve açık öğretim altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen benzeri faaliyetler karşılığında elde edilen gelirden kanuni kesintiler düşüldükten sonra geri kalan tutarın en fazla yüzde beşi ek ödeme olarak dağıtılabilir. Dağıtılacak bu miktar hizmet karşılığı olarak; hizmetin gerçekleşme oranına göre, aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına gelir getirici faaliyetleri karşılığı ödenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE