Doçentlik jüri ödemesi dosya sayısı üzerinden yapılabilir mi

Üniversite doçentlik juri üyeliği ödemesinde incelenen dosya sayısı üzerinden ödeme yapılıp yapılmayacağı hakkında yök başkanlık yazısı

Doçentlik jüri ödemesi dosya sayısı üzerinden yapılabilir mi

Doçentlik jüri ödemesi dosya sayısı üzerinden yapılabilir mi

Sayı : E-97354392-661.99-29940 21.04.2021 Konu : Görüş Talebi GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 25.02.2021 tarih ve E.9461 sayılı yazınız. İlgi yazı ile "Doçentlik değerlendirmesi ile öğretim üyeliğine atanma süreçlerinde ilan edilen bir kadroya birden fazla aday başvurması halinde başvuran her aday için, adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara ilişkin dosyaların incelenmesi için görevlendirilen jürilere ödenecek ücretlerle ilgili tereddüte düşüldüğü" belirtilerek yasal mevzuatlar ve örnek görevlendirmeler değerlendirildiğinde bir kadroya atanmak için başvuran aday sayısının birden fazla olması halinde bir jüri üyesine incelediği her bir dosya için bir jüri ücreti mi ödenmesi gerektiği yoksa tek bir jüri görevlendirmesi olduğu için incelenen dosya sayısı dikkate alınmaksızın bir jüri ücreti mi ödenmesi gerektiği konusunda görüşlerimizin bildirilmesi istenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, jüri üyesine, incelenen dosya sayısı dikkate alınmaksızın her bir kadro için bir jüri ücreti ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. 

YORUM EKLE